ថាសស៊ុតប្លាស្ទិច

  • plastic PET clear 12 holes quail egg tray

    ប្លាស្ទិច PET សម្អាតថាសស៊ុត quail ចំនួន ១២ រន្ធ

    កុងតឺន័រនេះអាចត្រូវបានគេតម្រូវតាមតម្រូវការផ្សេងៗរួមទាំងវិមាត្រកម្រាស់រូបរាងពណ៌និងអ្វីៗផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រាប់យើងពីព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការរបស់អ្នកសម្រាប់តម្លៃពិតប្រាកដ។